ختم صلوات و قرآن کریم
هدیه نثار حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی
ختم قرآن (جزء خوانی)
19 دوره
قرائت شده
ختم صلوات
۴۱۶۹۰
فرستاده شده
ختم زیارت عاشورا
۱۹۸
فرستاده شده
ختم سوره الرحمن
۱۴۱
قرائت شده
ختم سوره یاسین
۲۰۶
قرائت شده
ختم آیت الکرسی
۲۲۹۷
قرائت شده
ختم سوره واقعه
۱۶۶
قرائت شده
قرائت فاتحه
۴۳۱۸
قرائت شده
ختم حدیث کساء
۵۹
فرستاده شده