ختم صلوات و قرآن کریم
هدیه نثار حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی
ختم قرآن (جزء خوانی)
19 دوره
قرائت شده
ختم صلوات
۲۶۵۰۵
فرستاده شده
ختم زیارت عاشورا
۱۰۵
فرستاده شده
ختم سوره الرحمن
۱۰۹
قرائت شده
ختم سوره یاسین
۱۶۵
قرائت شده
ختم آیت الکرسی
۱۴۷۹
قرائت شده
ختم سوره واقعه
۶۷
قرائت شده
قرائت فاتحه
۳۰۹۴
قرائت شده
ختم حدیث کساء
۳۲
فرستاده شده