ختم صلوات و قرآن کریم
هدیه نثار حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی
ختم قرآن (جزء خوانی)
19 دوره
قرائت شده
ختم صلوات
۴۰۰۲۴
فرستاده شده
ختم زیارت عاشورا
۱۲۳
فرستاده شده
ختم سوره الرحمن
۱۱۵
قرائت شده
ختم سوره یاسین
۱۷۳
قرائت شده
ختم آیت الکرسی
۱۶۸۱
قرائت شده
ختم سوره واقعه
۸۷
قرائت شده
قرائت فاتحه
۳۲۱۰
قرائت شده
ختم حدیث کساء
۳۳
فرستاده شده