ختم صلوات و قرآن کریم
هدیه نثار حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی
ختم قرآن (جزء خوانی)
20 دوره
قرائت شده
ختم صلوات
۴۲۳۰۴
فرستاده شده
ختم زیارت عاشورا
۲۰۴
فرستاده شده
ختم سوره الرحمن
۱۴۱
قرائت شده
ختم سوره یاسین
۲۰۸
قرائت شده
ختم آیت الکرسی
۲۳۱۶
قرائت شده
ختم سوره واقعه
۱۷۱
قرائت شده
قرائت فاتحه
۴۳۷۳
قرائت شده
ختم حدیث کساء
۶۱
فرستاده شده