ختم صلوات و قرآن کریم
هدیه نثار حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی
ختم قرآن (جزء خوانی)
24 دوره
قرائت شده
ختم صلوات
۱۰۳۳۹۲
فرستاده شده
ختم زیارت عاشورا
۲۵۳
فرستاده شده
ختم سوره الرحمن
۱۱۵۹
قرائت شده
ختم سوره یاسین
۲۲۹
قرائت شده
ختم آیت الکرسی
۲۶۳۸
قرائت شده
ختم سوره واقعه
۲۰۹
قرائت شده
قرائت فاتحه
۴۷۴۴
قرائت شده
ختم حدیث کساء
۶۴
فرستاده شده