ختم صلوات و قرآن کریم
هدیه نثار حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی
ختم قرآن (جزء خوانی)
24 دوره
قرائت شده
ختم صلوات
۱۰۲۲۹۲
فرستاده شده
ختم زیارت عاشورا
۲۳۳
فرستاده شده
ختم سوره الرحمن
۱۱۵۴
قرائت شده
ختم سوره یاسین
۲۲۴
قرائت شده
ختم آیت الکرسی
۲۵۳۸
قرائت شده
ختم سوره واقعه
۱۸۹
قرائت شده
قرائت فاتحه
۴۶۸۸
قرائت شده
ختم حدیث کساء
۶۳
فرستاده شده