ختم صلوات و قرآن کریم
هدیه نثار حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی
ختم قرآن (جزء خوانی)
21 دوره
قرائت شده
ختم صلوات
۴۴۷۸۷
فرستاده شده
ختم زیارت عاشورا
۲۳۳
فرستاده شده
ختم سوره الرحمن
۱۱۴۸
قرائت شده
ختم سوره یاسین
۲۱۷
قرائت شده
ختم آیت الکرسی
۲۵۲۴
قرائت شده
ختم سوره واقعه
۱۸۸
قرائت شده
قرائت فاتحه
۴۶۶۳
قرائت شده
ختم حدیث کساء
۶۳
فرستاده شده