ختم صلوات و قرآن کریم
هدیه نثار حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی
ختم قرآن (جزء خوانی)
21 دوره
قرائت شده
ختم صلوات
۴۳۷۸۷
فرستاده شده
ختم زیارت عاشورا
۲۱۹
فرستاده شده
ختم سوره الرحمن
۱۱۴۳
قرائت شده
ختم سوره یاسین
۲۱۱
قرائت شده
ختم آیت الکرسی
۲۴۲۴
قرائت شده
ختم سوره واقعه
۱۸۷
قرائت شده
قرائت فاتحه
۴۵۶۳
قرائت شده
ختم حدیث کساء
۶۲
فرستاده شده